Diensten
  • Onze dienstverlening is altijd maatwerk en gericht op de praktijk van uw eigen organisatie.
  • Op basis van een intakegesprek met alle betrokkenen worden  realiseerbare doelen vastgesteld.
  • Tussentijds worden er regelmatig evaluaties gehouden met betrekking tot de voortgang en er vindt een eindevaluatie plaats.