Coaching

 

Field gun (67)Persoonlijke coaching is gericht op bewustmaken van de gevolgen van het eigen gedrag. Het doel is dat de deelnemer in beweging komt. Coaching is gericht op het zelf te leren om te leren.

Field gun (89)

Teamcoaching is erop gericht om het team in beweging of in ontwikkeling te krijgen. Het vooraf vaststellen van heldere doelen en gebruik maken van de aanwezige competenties spelen hierbij een belangrijke rol.

Field gun (48)

Coachend leidinggeven is gericht op het vergroten van het commitment bij medewerkers. Met een coachende stijl van leidinggeven zullen  medewerkers zich meer betrokken voelen  bij hun werk en de organisatie waardoor de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel  toeneemt. Ze kunnen zichzelf motiveren, individueel of als team omdat ze ook werkelijk verantwoordelijk zijn voor het resultaat. De leidinggevende is geen baas meer maar een coach en het team bepaald zijn eigen werkwijze.

Competentiegericht coachen geeft de betrokkene handvatten om gericht te werken aan de effectiviteit van zijn of haar competenties. We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid en helpen we de deelnemer om zijn of haar competenties in kaart te brengen.