SWOT analyses

Field gun (78)Door de snelle economische veranderingen worden organisaties steeds meer gedwongen om ingrijpende beslissingen te nemen. In de praktijk zien we vaak dat dit soort besluiten door het management worden genomen en is de betrokkenheid van het personeel minimaal.

Om draagvlak voor veranderingen te creëren en de slagingskans te vergroten is het van levensbelang voor de organisatie dat alle betrokkenen zich medeverantwoordelijk voelen voor de ingezette koers.

Met behulp van een praktijkgerichte SWOT-analyse schetsen we een helder beeld van de missie en visie van de organisatie in relatie tot de doelen en strategieën en bepalen we wat er moet gebeuren. In tegenstelling tot de klassieke modellen stimuleren we alle betrokken om mee te denken en te participeren bij dit proces.

Het uiteindelijke resultaat is een plan van aanpak dat gedragen wordt door alle lagen van de organisatie.