Teambuilding

Field gun (78)Succesvolle teams zijn samengesteld uit gemotiveerde mensen die over specifieke competenties beschikken. Ze zijn in staat om  “out off the box” te denken, resultaatgericht en vinden het leuk om samen te werken.

Teambuilding is een middel om de effectiviteit van een team te  vergroten. Door de aanwezige competenties in kaart te brengen en met elkaar te combineren ontstaat er synergie.

Teambuilding kan in een outdoor omgeving worden worden gegeven of intern. Vooraf wordt er een intake gehouden met de teamleden en de opdrachtgever. Hierbij worden de verwachtingen en doelen vastgelegd.

Teambuilding wordt onder andere ingezet bij veranderings- en verbeteringstrajecten

Field gun (71)

Activiteiten