Veranderen

Field gun (88)Wat is de gemeenschappelijke focus op onze organisatie, wat bindt ons eigenlijk en maken we optimaal gebruik van de aanwezige kennis en ervaring?

Bij veranderen en verbeteren leggen we de focus op de bijdrage van iedereen bij het realiseren van de koers van de organisatie. We stimuleren betrokkenheid en het delegeren van verantwoordelijkheden. Onze aanpak is gericht op cultuurverandering door participatie.