Frank Klaassen

Frank2

Frank heeft een militaire- en zeevaart achtergrond. Toen hij overstapte naar de wal verbaasde hij zich over de wijze waarop er in sommige organisaties werd samengewerkt. Problemen werden doorgeschoven naar andere afdelingen en de focus was vooral gericht op het einde van de werkdag.

Door de afstand tussen de werkvloer en het management was het moeilijk om samen na te denken over veranderingen en verbeteringen.
Dit was voor hem de aanleiding om in beweging te komen. In 2001 is hij begonnen met het adviseren en coachen van bestuurders, managers en personeel. Door zijn militaire achtergrond weet hij welke prikkels er nodig zijn om mensen in beweging te krijgen.

Samenwerking , communicatie en het creëren van een helder beeld van de organisatie en haar doelstellingen zijn hierbij de belangrijkste speerpunten.