1GNC

2000px-1_(GE-NL)_Corps.svg

nato

 

 

 

Het bieden van ondersteuning bij de reorganisatie van 1GNC (First German/Netherlands Corps).

Defensie moet 1 Miljard per jaar bezuinigen. Daarom moesten de eenheden in de C2-ondersteunende keten gereorganiseerd worden (m.n. 101 CIS-bataljon, het binationale battalion van 1 GNC en de C2-ondersteunende elementen bij de eenheden). Het bundelen van de capaciteiten, teneinde een besparing te bereiken van tenminste 100 fte’s  en  € 4,1 miljoen structureel.

Belangrijke aspecten bij deze opdracht waren het in kaart brengen van de gevolgen voor het personeel en het kunnen voldoen aan de opgelegde taakstelling. Door het personeel meer te betrekken bij de veranderingen ontstond er draagvlak en werd er meegedacht tijdens de uitvoering.

Het 1GNC  (German/Netherlands) Corps is een NAVO-hoofdkwartier voor landoperaties. Duitsland en Nederland sturen de eenheid samen aan. Het legerkorps in Münster kan zich binnen 20 dagen volledig ontplooien. Zowel binnen als buiten het NAVO-grondgebied.

Nederland levert delen van dit snel inzetbaar multinationaal hoofdkwartier en het bijbehorende communicatie- en informatiesystemen bataljon. De staf van het hoofdkwartier bestaat uit ruim 400 militairen en burgers. De meeste functies zijn gelijk verdeeld tussen Duitsland en Nederland. Ongeveer 70 functies zijn gereserveerd voor militairen van andere NAVO- en EU-lidstaten.