AOCS NM

AOCSnato

Het adviseren en begeleiden van de MC van het AOCS NM bij een reorganisatie. De belangrijkste doelstelling hierbij was om samen met de commandant na te denken over de implementatie van modern leiderschap, meer inzicht krijgen in de aanwezige competenties en deze maximaal benutten.

Het Air Operations Control Station Nieuw-Milligen is het commando centrum van de Koninklijke Luchtmacht, vanwaar alle militaire vliegoperaties in het toegewezen gebied worden gevolgd en gecoördineerd. Ook worden voor gedeelten van Nederland deze activiteiten uitgevoerd voor het burgerluchtvaartverkeer. Het AOCS NM is verantwoordelijk voor de aan Nederland toegewezen zone, te weten het Nederlandse luchtruim, afgebakend door de nationale grens en een aangrenzend gebied boven de Noordzee tot c.a. 200 km ten noorden van Leeuwarden.